Misiunea grădiniței noastre este de a asigura fiecărui copil condiții pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare în parteneriat și colaborare cu actorii sociali promovînd toleranța și înțelegerea.

Instituția de Educație Timpurie nr. 75 își propune:

  1. Acordarea tuturor preșcolarilor șanse egale de dezvoltare și în funcție de ritmul propriu, cu accent pe integrarea școlară și socială;
  2. Dezvoltarea unui învățămînt centrat pe copil, înglobînd cele mai noi idei și practice pedagogice, un învățămînt deschis spre nou, spre modernitate în scopul valorizării potențialului, disponibilităților și nevoilor concrete ale copiilor;
  3. Promovarea performanțelor, a inovațiilor, a valorilor și demersurilor europene în practicile educaționale, prin implicarea în proiecte și programe atît a copiilor, care frecventează grădinița, cît și a cadrelor didactice dornice de dobîndirea de noi cunoștințe;
  4. Încurajarea cooperării, a concurenței loiale, a respectului pentru profesie, atașamentul față de copil, receptivitate la nou;
  5.  Crearea unui mediu fabvorabil învățării, unui climat de siguranță fizică și psihică și de servicii sociale pentru copii – îngrijire, supraveghere, asistență medicală;
  6. Afirmarea și consolidarea imaginii grădiniței prin integrarea în învățămîntul primar a unor copii pregătiți;
  7. Formarea continuă a educatorilor, pentru aplicarea metodelor active de predare și a celor alternative de evaluare;
  8. Îmbunătățirea sistemului de management, pentru menținerea și ridicarea calității educației oferite;
  9. Monitorizarea progresului obținut în realizarea obiectivelor stabilite, conform strategiei de dezvoltare stabilite.